Hulpsite
Nederlands
search_left
Welkom bij de WebSelf-hulp
Dankzij de WebSelf-gebruikersgids kunt u zich vertrouwd maken met de WebSelf-editor. 

Deze gids bevat alle stappen voor het maken en publiceren van een website:
  • Het ontwerp van uw website maken 
  • De structuur van uw website maken en bewerken 
  • De inhoud van uw website maken en bewerken 
  • Uw website online zetten
Basisbegrippen
pt_barre
U ziet hierboven de hoofdwerkbalk van de assistent voor het maken van een WebSelf-website. Met deze balk maakt u uw website. En dit zijn de voornaamste elementen.

Met deze knop kunt u het sjabloon van uw website veranderen. U kunt ook de andere beschikbare sjablonen bekijken en navigeren op basis van criteria uit de selectie beschikbare sjablonen.
U vindt in dit deel de algemene parameters van uw website: het uitzicht van uw banner, de logo's, de titel en de ondertitel van uw website en de opmerking onderaan de pagina ervan.
Met dit deel van de werkbalk kunt u de pagina's van uw website beheren: u kunt een pagina toevoegen, wijzigen of verwijderen.

In dit deel vindt u de modules waarmee u de inhoud van uw website maakt. Er zijn meerdere typen modules beschikbaar..
Dit symbool geeft aan dat u uzelf nog altijd in demo-modus bevindt, dat wilt zeggen dat uw website niet is geregistreerd als een betaalde account. Om uw website na afloop van deze 2 weken online te zetten, dient u uzelf in te schrijven. Met deze knop kunt u uzelf afmelden bij de assistent voor het maken van een WebSelf-website. Om andere wijzigingen uit te voeren, kunt u uzelf opnieuw aanmelden. Met deze knop kunt u de inhoud van uw website online zetten. Op die manier maakt u de inhoud van uw website beschikbaar op internet. U kunt nog altijd wijzigingen uitvoeren nadat uw website online staat.
Deze knop dient tot het verbreken van de verbinding design-assistent Wizard van WebSelf. Voor andere wijzigingen, moet u zich vervolgens opnieuw inloggen.
Met deze knop kunt u uw website online zetten. De website die u heeft gemaakt wordt vervolgens voor iedereen zichtbaar op het internet. Het is altijd mogelijk wijzigingen aan te brengen als uw site online staat.
© Novaxis Solutions Inc. 2007-2014
Een website maken met WebSelf